Loading
Raketti Netti

Valokuitutekniikan historiaa

image title

Valokuidun tärkeimpiä etuja ovat luotettavuus, rajaton kapasiteetti ja valmius tulevaisuuden sähköisten palvelujen käyttöön. Valokuitu onkin ainut tekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Valokuituverkon nopeutta voidaankin kasvattaa lähes rajattomasti: Olethan kuullut puhuttavan ‘valonnopeudesta’?

Valon hyväksikäyttäminen viestinnässä on ollut ihmiskunnalle tuttua jo kauan
ja monissa eri muodoissa. Optisen tiedonsiirron tutkimus ja kehitys sai
 todellista vauhtia laserin keksimisestä 1960. Nykyaikaisen optisen tiedon
siirron kaupallisen soveltamisen historian voidaan katsoa alkavan siitä, kun
 Corning Glass Works vuonna 1970 valmisti optisen kuidun, jonka vaimennus
oli 17 dB/km. Kuitu oli tyypiltään askeltaitekertoiminen monimuotokuitu ja 
käytetty aallonpituus oli 633 nm. Mainittu vaimennus, alle 20 dB/km, mer
kitsi, että optinen tiedonsiirto oli teknisesti kilpailukykyinen vaihtoehto
koaksiaalikaapeleihin perustuville siirtojärjestelmille.

Kehitys jatkui nopeasti ja vuonna 1973 saavutettiin jo vaimennus 4 dB/km asteittaistaitekertoimisella monimuotokuidulla. Ensimmäiset siirtojärjestelmät toimivat 800 – 900 nm aallonpituuksilla. Aallonpituuden määräsivät silloin käytettävissä olleet lähetinkomponentit ja kuidun suhteellisen alhaisen vaimennuksen alue. Tutkijat havaitsivat, että kuidun vaimennus voi olla huomattavasti alhaisempi pitemmillä aallonpituuksilla. Kuitu- ja komponentti- tekniikan kehitys olikin todella nopeaa 1970-luvulla. Yksimuotokuidun kaupallinen valmistus USA:ssa alkoi vuonna 1983 ja dispersiosiirretty kuitu tuli markkinoille kaksi vuotta myöhemmin. Nykyään on yksimuotokuidulla mahdollista saavuttaa alle 0,2 dB/km vaimennus aallonpituudella 1550 nm.

Teoreettinen minimivaimennus tällä aallonpituudella nykyisiä materiaaleja käytettäessä on n. 0,16 dB/km. Pääasialliset kuitutyypit nykyään ovat ns. standardiyksimuotokuitu (SM) televerkon sovelluksissa ja asteittaistaitekertoiminen monimuotokuitu 62,5/125 μm (GK) LAN-sovelluksissa. LAN-verkkojen nopeuden kasvun myötä 50/125 μm (GI) -tyyppisen monimuotokuidun käyttö on yleistymässä kuidun paremman kaistanleveyden takia.

Ensimmäinen valokaapeli otettiin käyttöön USA:ssa vuonna 1973. Kyse oli militaarisovelluksesta. Ensimmäinen puhelinverkon valokaapeli otettiin käyttöön 1976 niinikään USA:ssa.

Suomessa otettiin ensimmäiset valokaapelit käyttöön 1979. Valokaapeleiden käyttö on kasvanut jatkuvasti noista ajoista saakka. Valokaapelista ja sen sovelluksista on tullut arkipäivää alan ammattilaisille ja siihen aluksi liittynyt salaperäisyys on hälvennyt tiedon ja kokemuksen karttuessa.

WhatsApp us